PODPORUJEME STŘEDISKO VÍTEČEK
Otevřený dopis zastupitelům Karlovarského a Plzeňského kraje

TEXT DOPISU | SEZNAM SIGNATÁŘŮ | PODEPSAT | VÍCE O STŘEDISKU VÍTEČEK | AUTOŘI

10. března 2018

Vážení zastupitelé Karlovarského a Plzeňského kraje,

obracíme se na Vás ve věci Střediska Víteček, které v Černošíně od roku 2002 provozuje 15. přední hlídka Royal Rangers. Středisko Víteček ve venkovské oblasti na pomezí Vašich krajů poskytuje sociální služby těžce zdravotně postiženým dětem i dospělým a jejich rodinám, přičemž pro řadu z nich jsou služby Střediska Víteček jedinou dostupnou pomocí.

Po řadu let byl provoz Střediska Víteček podporován z finančních prostředků, určených ve Vašich krajích na podobné služby, v průběhu roku 2017 mu však byla během probíhající kontroly finanční podpora ze strany kraje pozastavena, takže Středisko nyní již více než 9 měsíců přežívá pouze díky darům jednotlivců a firem.

Víme, že v rámci kontroly bylo zjištěno i jedno závažnější pochybení ve finanční oblasti, za které nese odpovědnost bývalý projektový manažer Střediska, nicméně vedení Střediska plně spolupracuje na vyšetření této nešťastné chyby, stejně jako na nápravě dalších akceptovaných výhrad, týkajících se administrativy projektů. Samotné služby poskytované klientům Střediska však – pokud je nám známo – nikdy zpochybněny nebyly a jsou na velmi vysoké úrovni a vztah zaměstnanců Střediska ke klientům – kterým zde ostatně říkají kamarádi – je zcela mimořádný a byla by obrovská škoda, kdyby provoz Střediska musel být ukončen pouze z finančních či administrativních důvodů.

Jako nejvyšší představitele Vašich krajů Vás proto žádáme, abyste pomohli najít řešení, které umožní Středisku Víteček i nadále pomáhat potřebným. Jsme přesvědčeni, že Středisko Víteček si důvěru a finanční podporu ze strany kraje stále zaslouží.

Kromě své náročné – a pro širší veřejnost prakticky neviditelné – práce ve Středisku Víteček se řada jeho zaměstnanců ve svém volném čase navíc věnuje dobrovolnické činnosti v rámci 15. přední hlídky Royal Rangers a Záchranné služby Royal Rangers. Jejich morální integritu a obrovské nasazení ve prospěch druhých tak může dosvědčit celá řada dětí i dospělých, kteří se s nimi setkali v rámci aktivit pro děti, nebo jim byla v nouzi nezištně poskytnuta zdravotní či technická pomoc. I proto jsme se rozhodli náš dopis nabídnout k podpisu dalším, kteří se s činností 15. přední hlídky rovněž setkali.

Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám moudrost v rozhodování.


S pozdravem

Daniel Pumr
35. PH RR Praha, student VŠ, Říčanova 31, 169 00 Praha 6

Michal Jungmann
35. PH RR Praha, IT technik, Vejvanovského 1611, 149 00 Praha 4Po shromáždění podpisů bude dopis spolu se seznamem signatářů vytištěn a zaslán zastupitelstvům Karlovarského a Plzeňského kraje. Připojit svůj podpis můžete zde.

O STŘEDISKU VÍTEČEK

…se můžete více dozvědět na FB stránce www.fb.com/strediskovitecek či na webové stránce www.stredisko-vitecek.cz.

Dary na provoz Střediska lze posílat na transparentní účet 4902282359/0800.

AUTOŘI DOPISU

Jak je ze vzhledu této stránky a neumělého textu asi patrné, nejsme profesionální aktivisté ani profesionální programátoři. Naše kolegy a kamarády z 15. přední hlídky však známe přes 10 let, mnohé jsme se od nich naučili, v mnohém jsou nám vzorem a inspirací a bylo by nám velmi líto, kdyby jejich věrná a obětavá práce ve Středisku Víteček měla přijít vniveč. Tak se snažíme pomoci, jak nám naše možnosti dovolí. Pokud byste se s námi chtěli z nějakého důvodu spojit, můžete nám napsat na kontakt(zavináč)podporujemevitecek(tečka)cz.

TEXT DOPISU | SEZNAM SIGNATÁŘŮ | PODEPSAT | VÍCE O STŘEDISKU VÍTEČEK | AUTOŘI